เรียนเคมีกับพี่นุ่น

อัตราค่าเรียน

ติวเตอร์จุฬา

ราคาที่แจ้งเป็นค่าเรียน เริ่มต้น เท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขเพิ่มเติม

ระดับชั้น ค่าเรียน/คน/ชั่วโมง
1 คน 2 คน 3 คน
อนุบาล/ประถม 200 150 120
ม.ต้น 225 175 120
ม.ปลาย 250 200 180
มหาวิทยาลัย/บุคคลทั่วไป 300 250 230

อัตราค่าเรียน

สมัครเรียน

ติดต่อสอบถาม

อนุบาล

ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาต่างประเทศ, Phonics, คอมพิวเตอร์, เตรียมสอบเข้า ป.1, เชาว์ปัญญา, กีฬา, การบ้านทั่วไป และวิชาอื่นๆ

ประถม

สอบเข้า ม.1, ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, สังคม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาต่างประเทศ, คอมพิวเตอร์, กีฬา, ดนตรี, สสวท, เพิ่มเกรด, การบ้านทั่วไป และวิชาอื่นๆ

ม.ต้น

สอบเข้า ม.4, ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, IJSO, สสวท, สังคม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาต่างประเทศ, คอมพิวเตอร์, กีฬา, ดนตรี, เพิ่มเกรด, การบ้านทั่วไป และวิชาอื่นๆ

ม.ปลาย

สอบเข้า ม.4, ภาษาไทย, คณิต, วิทย์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, สอวน, สังคม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาต่างประเทศ, คอมพิวเตอร์, กีฬา, ดนตรี, , เพิ่มเกรด, การบ้านทั่วไป, GAP PAT, A-Level, TCAS, NETSAT, TOEIC, TOFEL, IELTS, TU-GET, CU-TEP, และวิชาอื่นๆ

มหาวิทยาลัย/บุคลลทั่วไป

ตามความต้องการของผู้เรียน

Scroll to Top